Podatność CVE-2020-9522


Publikacja: 2020-06-16

Opis:
Cross Site Scripting (XSS) vulnerability in Micro Focus ArcSight Enterprise Security Manager (ESM) product, Affecting versions 7.0.x, 7.2 and 7.2.1 . The vulnerabilities could be remotely exploited resulting in Cross-Site Scripting (XSS) or information disclosure.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Arcsight enterprise security manager express 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03650888

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top