Podatność CVE-2020-9840


Publikacja: 2020-05-11   Modyfikacja: 2020-05-12

Opis:
In SwiftNIO Extras before 1.4.1, a logic issue was addressed with improved restrictions.

Typ:

NVD-CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Apple -> Nioextras 

 Referencje:
https://github.com/apple/swift-nio-extras/security/advisories/GHSA-xhhr-p2r9-jmm7

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top