Podatność CVE-2021-0082


Publikacja: 2021-11-17

Opis:
Uncontrolled search path in software installer for Intel(R) PROSet/Wireless WiFi in Windows 10 may allow an authenticated user to potentially enable escalation of privilege via local access.

Typ:

CWE-427

(Uncontrolled Search Path Element)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy

 Referencje:
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00509.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top