Podatność CVE-2021-0153


Publikacja: 2022-05-12

Opis:
Out-of-bounds write in the BIOS firmware for some Intel(R) Processors may allow a privileged user to potentially enable aescalation of privilege via local access.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny

 Referencje:
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00601.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top