Podatność CVE-2021-0155


Publikacja: 2022-05-12

Opis:
Unchecked return value in the BIOS firmware for some Intel(R) Processors may allow a privileged user to potentially enable information disclosure via local access.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak

 Referencje:
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00601.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top