Podatność CVE-2021-0158


Publikacja: 2021-11-17

Opis:
Improper input validation in the BIOS firmware for some Intel(R) Processors may allow a privileged user to potentially enable escalation of privilege via local access.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Intel -> Xeon gold 6328hl 
Intel -> Core i5-7440eq 
Intel -> Xeon platinum 8352s 
Intel -> Core i5-8260u 
Intel -> Xeon platinum 8380 
Intel -> Core i5-8500t 
Intel -> Xeon w-11865mre 
Intel -> Core i7-10700te 
Intel -> Xeon w-1350p 
Intel -> Core i7-11700kf 
Intel -> Xeon w-2235 
Intel -> Core i7-4820k 
Intel -> Xeon w-3323 
Intel -> Core i7-7660u 
Intel -> Core i7-8557u 
Intel -> Celeron n3050 
Intel -> Core i7-8850h 
Intel -> Celeron n6211 
Intel -> Core i9-11900 
Intel -> Core i3-10300t 
Intel -> Core i9-9920x 
Intel -> Core i3-7100t 
Intel -> Xeon e-2146g 
Intel -> Core i3-8130u 
Intel -> Xeon e-2274g 
Intel -> Core i5-1035g4 
Intel -> Xeon e-2374g 
Intel -> Core i5-10600t 
Intel -> Xeon e3-1505l v6 
Intel -> Core i5-11500he 
Intel -> Xeon gold 6330 
Intel -> Core i5-7440hq 
Intel -> Xeon platinum 8352v 
Intel -> Core i5-8265u 
Intel -> Xeon platinum 8380h 
Intel -> Core i5-8600 
Intel -> Xeon w-11955m 
Intel -> Core i7-10710u 
Intel -> Xeon w-1370 
Intel -> Core i7-11700t 
Intel -> Xeon w-2245 
Intel -> Core i7-4930k 
Intel -> Xeon w-3335 
Intel -> Core i7-7700 
Intel -> Celeron n2805 
Intel -> Core i7-8559u 
Intel -> Celeron n3060 
Intel -> Core i7-9800x 
Intel -> Core i3-1000g1 
Intel -> Core i9-11900f 
Intel -> Core i3-10305 
Intel -> Core i9-9940x 
Intel -> Core i3-7100u 
Intel -> Xeon e-2174g 
Intel -> Core i3-8140u 
Intel -> Xeon e-2276g 
Intel -> Core i5-1035g7 
Intel -> Xeon e-2378 
Intel -> Core i5-11260h 
Intel -> Xeon e3-1505m v6 
Intel -> Core i5-11500t 
Intel -> Xeon gold 6330h 
Intel -> Core i5-7442eq 
Intel -> Xeon platinum 8352y 
Intel -> Core i5-8269u 
Intel -> Xeon platinum 8380hl 
Intel -> Core i5-8600k 
Intel -> Xeon w-1250 
Intel -> Core i7-10750h 
Intel -> Xeon w-1370p 
Intel -> Core i7-11800h 
Intel -> Xeon w-2255 
Intel -> Core i7-4930mx 
Intel -> Xeon w-3345 
Intel -> Core i7-7700hq 
Intel -> Celeron n2806 
Intel -> Core i7-8565u 
Intel -> Celeron n3150 
Intel -> Core i9-10850k 
Intel -> Core i3-1000g4 
Intel -> Core i9-11900h 
Intel -> Core i3-10305t 
Intel -> Core i9-9960x 
Intel -> Core i3-7101e 
Intel -> Xeon e-2176g 
Intel -> Core i3-8145u 
Intel -> Xeon e-2276m 
Intel -> Core i5-1038ng7 
Intel -> Xeon e-2378g 
Intel -> Core i5-11300h 
Intel -> Xeon e3-1535m v6 
Intel -> Core i5-1155g7 
Intel -> Xeon gold 6330n 
Intel -> Core i5-7500 
Intel -> Xeon platinum 8353h 
Intel -> Core i5-8279u 
Intel -> Xeon silver 4309y 
Intel -> Core i5-8600t 
Intel -> Xeon w-1250e 
Intel -> Core i7-10810u 

 Referencje:
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00562.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top