Podatność CVE-2021-0193


Publikacja: 2022-05-12

Opis:
Improper authentication in the Intel(R) In-Band Manageability software before version 2.13.0 may allow a privileged user to potentially enable escalation of privilege via network access.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> In-band manageability 

 Referencje:
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00549.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top