Podatność CVE-2021-0963


Publikacja: 2021-12-15

Opis:
In onCreate of KeyChainActivity.java, there is a possible way to use an app certificate stored in keychain due to a tapjacking/overlay attack. This could lead to local escalation of privilege with no additional execution privileges needed. User interaction is needed for exploitation.Product: AndroidVersions: Android-10 Android-11 Android-12 Android-9Android ID: A-199754277

Typ:

CWE-1021

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Google -> Android 

 Referencje:
https://source.android.com/security/bulletin/2021-12-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top