Podatność CVE-2021-1647


Publikacja: 2021-01-12

Opis:
Microsoft Defender Remote Code Execution Vulnerability

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Security essentials 
Microsoft -> System center endpoint protection 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-1647

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top