Podatność CVE-2021-1837


Publikacja: 2021-09-08

Opis:
A certificate validation issue was addressed. This issue is fixed in iOS 14.5 and iPadOS 14.5. An attacker in a privileged network position may be able to alter network traffic.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apple -> Ipados 
Apple -> Iphone os 

 Referencje:
https://support.apple.com/en-us/HT212317

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top