Podatność CVE-2021-1930


Publikacja: 2021-09-08

Opis:
Possible out of bounds read due to incorrect validation of incoming buffer length in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.6/10
4.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins/august-2021-bulletin

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top