Podatność CVE-2021-20019


Publikacja: 2021-06-23   Modyfikacja: 2021-06-24

Opis:
A vulnerability in SonicOS where the HTTP server response leaks partial memory by sending a crafted HTTP request, this can potentially lead to an internal sensitive data disclosure vulnerability.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Sonicwall -> Sonicos 
Sonicwall -> Sonicosv 

 Referencje:
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2021-0006

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top