Podatność CVE-2021-20020


Publikacja: 2021-04-10

Opis:
A command execution vulnerability in SonicWall GMS 9.3 allows a remote unauthenticated attacker to locally escalate privilege to root.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sonicwall -> Global management system 

 Referencje:
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2021-0009

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top