Podatność CVE-2021-20031


Publikacja: 2021-10-12   Modyfikacja: 2021-10-13

Opis:
A Host Header Redirection vulnerability in SonicOS potentially allows a remote attacker to redirect firewall management users to arbitrary web domains.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Sonicwall SonicOS 7.0 Host Header Injection
Ramikan
13.10.2021

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak

 Referencje:
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2021-0019
http://packetstormsecurity.com/files/164502/Sonicwall-SonicOS-7.0-Host-Header-Injection.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top