Podatność CVE-2021-20117


Publikacja: 2021-09-09

Opis:
Nessus Agent 8.3.0 and earlier was found to contain a local privilege escalation vulnerability which could allow an authenticated, local administrator to run specific executables on the Nessus Agent host. This is different than CVE-2021-20118.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Tenable -> Nessus agent 

 Referencje:
https://www.tenable.com/security/tns-2021-15

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top