Podatność CVE-2021-20130


Publikacja: 2021-10-13

Opis:
ManageEngine ADManager Plus Build 7111 contains a post-authentication remote code execution vulnerability due to improperly validated file uploads in the PasswordExpiry interface.

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine admanager plus 

 Referencje:
https://www.tenable.com/security/research/tra-2021-43

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top