Podatność CVE-2021-20232


Publikacja: 2021-03-12

Opis:
A flaw was found in gnutls. A use after free issue in client_send_params in lib/ext/pre_shared_key.c may lead to memory corruption and other potential consequences.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 
GNU -> Gnutls 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1922275
https://www.gnutls.org/security-new.html#GNUTLS-SA-2021-03-10

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top