Podatność CVE-2021-20494


Publikacja: 2021-06-28

Opis:
IBM Security Identity Manager Adapters 6.0 and 7.0 are vulnerable to a heap based buffer overflow, caused by improper bounds. An authenticared user could overflow the buffer and cause the service to crash. IBM X-Force ID: 197882.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Security identity manager adapter 

 Referencje:
https://www.ibm.com/support/pages/node/6465875
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/197882

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top