Podatność CVE-2021-20733


Publikacja: 2021-06-22

Opis:
Improper authorization in handler for custom URL scheme vulnerability in ????????? (asken diet) for Android versions from v.3.0.0 to v.4.2.x allows a remote attacker to lead a user to access an arbitrary website via the vulnerable App.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Asken -> Asken 

 Referencje:
https://www.asken.jp/s/login/?to=/information
https://jvn.jp/en/jp/JVN38034268/index.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top