Podatność CVE-2021-21472


Publikacja: 2021-02-09   Modyfikacja: 2021-02-10

Opis:
SAP Software Provisioning Manager 1.0 (SAP NetWeaver Master Data Management Server 7.1) does not have an option to set password during its installation, this allows an authenticated attacker to perform various security attacks like Directory Traversal, Password Brute force Attack, SMB Relay attack, Security Downgrade.

Typ:

NVD-CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SAP -> Software provisioning manager 

 Referencje:
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2998173
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=568460543

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top