Podatność CVE-2021-21485


Publikacja: 2021-04-13

Opis:
An unauthorized attacker may be able to entice an administrator to invoke telnet commands of an SAP NetWeaver Application Server for Java that allow the attacker to gain NTLM hashes of a privileged user.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SAP -> Netweaver application server java 

 Referencje:
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=573801649
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3001824

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top