Podatność CVE-2021-21492


Publikacja: 2021-04-13

Opis:
SAP NetWeaver Application Server Java(HTTP Service), versions - 7.10, 7.11, 7.20, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50, does not sufficiently validate logon group in URLs, resulting in a content spoofing vulnerability when directory listing is enabled.

Typ:

CWE-290

(Authentication Bypass by Spoofing)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SAP -> Netweaver application server java 

 Referencje:
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=573801649
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3025637

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top