Podatność CVE-2021-21561


Publikacja: 2021-11-23

Opis:
Dell PowerScale OneFS version 8.1.2 contains a sensitive information exposure vulnerability. This would allow a malicious user with ISI_PRIV_LOGIN_SSH and/or ISI_PRIV_LOGIN_CONSOLE privileges to gain access to sensitive information in the log files.

Typ:

CWE-532

(Information Exposure Through Log Files)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
DELL -> Emc powerscale onefs 

 Referencje:
https://www.dell.com/support/kbdoc/000191265

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top