Podatność CVE-2021-21650


Publikacja: 2021-05-11

Opis:
Jenkins S3 publisher Plugin 0.11.6 and earlier does not perform Run/Artifacts permission checks in various HTTP endpoints and API models, allowing attackers with Item/Read permission to obtain information about artifacts uploaded to S3, if the optional Run/Artifacts permission is enabled.

Typ:

CWE-862

(Missing Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> S3 publisher 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2021-05-11/#SECURITY-2200

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top