Podatność CVE-2021-21698


Publikacja: 2021-11-04

Opis:
Jenkins Subversion Plugin 2.15.0 and earlier does not restrict the name of a file when looking up a subversion key file on the controller from an agent.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Subversion 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2021-11-04/#SECURITY-2506
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/11/04/3

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top