Podatność CVE-2021-21702


Publikacja: 2021-02-15

Opis:
In PHP versions 7.3.x below 7.3.27, 7.4.x below 7.4.15 and 8.0.x below 8.0.2, when using SOAP extension to connect to a SOAP server, a malicious SOAP server could return malformed XML data as a response that would cause PHP to access a null pointer and thus cause a crash.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
PHP -> PHP 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://bugs.php.net/bug.php?id=80672
https://www.debian.org/security/2021/dsa-4856

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top