Podatność CVE-2021-21805


Publikacja: 2021-08-05   Modyfikacja: 2021-08-06

Opis:
An OS Command Injection vulnerability exists in the ping.php script functionality of Advantech R-SeeNet v 2.4.12 (20.10.2020). A specially crafted HTTP request can lead to arbitrary OS command execution. An attacker can send a crafted HTTP request to trigger this vulnerability.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Advantech -> R-seenet 

 Referencje:
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2021-1274

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top