Podatność CVE-2021-22033


Publikacja: 2021-10-13

Opis:
Releases prior to VMware vRealize Operations 8.6 contain a Server Side Request Forgery (SSRF) vulnerability.

Typ:

CWE-918

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Vmware -> Cloud foundation 
Vmware -> Vrealize operations 
Vmware -> Vrealize suite lifecycle manager 

 Referencje:
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0021.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top