Podatność CVE-2021-22049


Publikacja: 2021-11-24

Opis:
The vSphere Web Client (FLEX/Flash) contains an SSRF (Server Side Request Forgery) vulnerability in the vSAN Web Client (vSAN UI) plug-in. A malicious actor with network access to port 443 on vCenter Server may exploit this issue by accessing a URL request outside of vCenter Server or accessing an internal service.

Typ:

CWE-918

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Vmware -> Vcenter server 

 Referencje:
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0027.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top