Podatność CVE-2021-22096


Publikacja: 2021-10-28

Opis:
In Spring Framework versions 5.3.0 - 5.3.10, 5.2.0 - 5.2.17, and older unsupported versions, it is possible for a user to provide malicious input to cause the insertion of additional log entries.

Typ:

NVD-CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Vmware -> Spring framework 

 Referencje:
https://tanzu.vmware.com/security/cve-2021-22096

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top