Podatność CVE-2021-22499


Publikacja: 2021-02-06

Opis:
Persistent Cross-Site scripting vulnerability in Micro Focus Application Performance Management product, affecting versions 9.40, 9.50 and 9.51. The vulnerability could allow persistent XSS attack.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Application performance management 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03775253

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top