Podatność CVE-2021-22502


Publikacja: 2021-02-08   Modyfikacja: 2021-02-09

Opis:
Remote Code execution vulnerability in Micro Focus Operation Bridge Reporter (OBR) product, affecting version 10.40. The vulnerability could be exploited to allow Remote Code Execution on the OBR server.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microfocus -> Operation bridge reporter 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03775947
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-153/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-154/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top