Podatność CVE-2021-22507


Publikacja: 2021-04-08

Opis:
Authentication bypass vulnerability in Micro Focus Operations Bridge Manager affects versions 2019.05, 2019.11, 2020.05 and 2020.10. The vulnerability could allow remote attackers to bypass user authentication and get unauthorized access.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Operations bridge manager 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03793283

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top