Podatność CVE-2021-22512


Publikacja: 2021-04-08   Modyfikacja: 2021-04-09

Opis:
Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in Micro Focus Application Automation Tools Plugin - Jenkins plugin. The vulnerability affects version 6.7 and earlier versions. The vulnerability could allow form validation without permission checks.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Application automation tools 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2021-04-07/#SECURITY-2132

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top