Podatność CVE-2021-22515


Publikacja: 2021-07-12

Opis:
Multi-Factor Authentication (MFA) functionality can be bypassed, allowing the use of single factor authentication in NetIQ Advanced Authentication versions prior to 6.3 SP4 Patch 1.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Netiq advanced authentication 

 Referencje:
https://www.netiq.com/documentation/advanced-authentication-63/advanced-authentication-releasenotes-6341/data/advanced-authentication-releasenotes-6341.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top