Podatność CVE-2021-22525


Publikacja: 2021-09-02

Opis:
This release addresses a potential information leakage vulnerability in NetIQ Access Manager versions prior to 5.0.1

Typ:

CWE-668

(Exposure of Resource to Wrong Sphere)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microfocus -> Access manager 

 Referencje:
https://support.microfocus.com/kb/doc.php?id=7025254

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top