Podatność CVE-2021-23424


Publikacja: 2021-08-18

Opis:
This affects all versions of package ansi-html. If an attacker provides a malicious string, it will get stuck processing the input for an extremely long time.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Ansi-html project -> Ansi-html 

 Referencje:
https://snyk.io/vuln/SNYK-JAVA-ORGWEBJARSNPM-1567198
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-ANSIHTML-1296849
https://github.com/Tjatse/ansi-html/issues/19

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top