Podatność CVE-2021-23624


Publikacja: 2021-11-03

Opis:
This affects the package dotty before 0.1.2. A type confusion vulnerability can lead to a bypass of CVE-2021-25912 when the user-provided keys used in the path parameter are arrays.

Typ:

CWE-843

(Access of Resource Using Incompatible Type ('Type Confusion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Dotty project -> Dotty 

 Referencje:
https://github.com/deoxxa/dotty/commit/88f61860dcc274a07a263c32cbe9d44c24ef02d7
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-DOTTY-1577292

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top