Podatność CVE-2021-23807


Publikacja: 2021-11-03

Opis:
This affects the package jsonpointer before 5.0.0. A type confusion vulnerability can lead to a bypass of a previous Prototype Pollution fix when the pointer components are arrays.

Typ:

CWE-843

(Access of Resource Using Incompatible Type ('Type Confusion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Jsonpointer project -> Jsonpointer 

 Referencje:
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-JSONPOINTER-1577288
https://github.com/janl/node-jsonpointer/pull/51
https://github.com/janl/node-jsonpointer/commit/a0345f3550cd9c4d89f33b126390202b89510ad4
https://snyk.io/vuln/SNYK-JAVA-ORGWEBJARSNPM-1910273

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top