Podatność CVE-2021-24092


Publikacja: 2021-02-25   Modyfikacja: 2021-02-26

Opis:
Microsoft Defender Elevation of Privilege Vulnerability

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Endpoint protection 
Microsoft -> Security essentials 
Microsoft -> System center endpoint protection 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-24092

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top