Podatność CVE-2021-24099


Publikacja: 2021-02-25   Modyfikacja: 2021-02-26

Opis:
Skype for Business and Lync Denial of Service Vulnerability

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Lync server 
Microsoft -> Skype for business server 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-24099

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top