Podatność CVE-2021-24117


Publikacja: 2021-07-14

Opis:
In Rust SGX 1.1.3, a side-channel vulnerability in base64 PEM file decoding allows system-level (administrator) attackers to obtain information about secret RSA keys via a controlled-channel and side-channel attack on software running in isolated environments that can be single stepped, especially Intel SGX.

Typ:

CWE-203

(Information Exposure Through Discrepancy)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Sgx tstd project -> Sgx tstd 

 Referencje:
https://github.com/UzL-ITS/util-lookup/blob/main/cve-vulnerability-publication.md
https://docs.rs/crate/sgx_tstd/1.1.1
https://github.com/dingelish/rust-base64/commit/a554b7ae880553db6dde8a387101a093911d5b2a

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top