Podatność CVE-2021-24131


Publikacja: 2021-03-18

Opis:
Unvalidated input in the Anti-Spam by CleanTalk WordPress plugin, versions before 5.149, lead to multiple authenticated SQL injection vulnerabilities, however, it requires high privilege user (admin+).

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cleantalk -> Anti-spam 

 Referencje:
https://wpscan.com/vulnerability/1bc28021-28c0-43fa-b89e-6b93c345e5d8

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top