Podatność CVE-2021-24140


Publikacja: 2021-03-18

Opis:
Unvalidated input in the Ajax Load More WordPress plugin, versions before 5.3.2, lead to SQL Injection in POST /wp-admin/admin-ajax.php with param repeater=' or sleep(5)#&type=test.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Connekthq -> Ajax load more 

 Referencje:
https://wpscan.com/vulnerability/1876312e-3dba-4909-97a5-afbb76fbc056

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top