Podatność CVE-2021-24245


Publikacja: 2021-05-06

Opis:
The Stop Spammers WordPress plugin before 2021.9 did not escape user input when blocking requests (such as matching a spam word), outputting it in an attribute after sanitising it to remove HTML tags, which is not sufficient and lead to a reflected Cross-Site Scripting issue.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
WordPress Plugin Stop Spammers 2021.8 log Reflected Cross-site Scripting (XSS)
Hosein Vita
23.05.2021

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Trumani -> Stop spammers 

 Referencje:
https://wpscan.com/vulnerability/5e7accd6-08dc-4c6e-9d19-73e2d7e97735

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top