Podatność CVE-2021-24288


Publikacja: 2021-05-17

Opis:
When subscribing using AcyMailing, the 'redirect' parameter isn't properly sanitized. Turning the request from POST to GET, an attacker can craft a link containing a potentially malicious landing page and send it to the victim.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Acymailing -> Acymailing 

 Referencje:
https://wpscan.com/vulnerability/56628862-1687-4862-9ed4-145d8dfbca97

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top