Podatność CVE-2021-24383


Publikacja: 2021-06-21   Modyfikacja: 2021-06-22

Opis:
The WP Google Maps WordPress plugin before 8.1.12 did not sanitise, validate of escape the Map Name when output in the Map List of the admin dashboard, leading to an authenticated Stored Cross-Site Scripting issue

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
WordPress WP Google Maps 8.1.11 Cross Site Scripting
Mohammed Adam
25.06.2021

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Codecabin -> Wp google maps 

 Referencje:
https://wpscan.com/vulnerability/1270588c-53fe-447e-b83c-1b877dc7a954
http://packetstormsecurity.com/files/163261/WordPress-WP-Google-Maps-8.1.11-Cross-Site-Scripting.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top