Podatność CVE-2021-24580


Publikacja: 2021-08-30

Opis:
The Side Menu Lite WordPress plugin before 2.2.6 does not sanitise user input from the List page in the admin dashboard before using it in SQL statement, leading to a SQL Injection issue

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Wow-estore -> Side menu 

 Referencje:
https://wpscan.com/vulnerability/2faccd1b-4b1c-4b3e-b917-de2d05e860f8

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top