Podatność CVE-2021-24588


Publikacja: 2021-09-06

Opis:
The SMS Alert Order Notifications WordPress plugin before 3.4.7 is affected by a cross site scripting (XSS) vulnerability in the plugin's setting page.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cozyvision -> Sms alert order notifications 

 Referencje:
https://wpscan.com/vulnerability/dc2ce546-9da1-442c-8ee2-cd660634501f

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top