Podatność CVE-2021-24610


Publikacja: 2021-09-27

Opis:
The TranslatePress WordPress plugin before 2.0.9 does not implement a proper sanitisation on the translated strings. The 'trp_sanitize_string' function only removes script tag with a regex, still allowing other HTML tags and attributes to execute javascript, which could lead to authenticated Stored Cross-Site Scripting issues.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
WordPress TranslatePress 2.0.8 Cross Site Scripting
Nosa Shandy
28.09.2021

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cozmoslabs -> Translatepress 

 Referencje:
https://wpscan.com/vulnerability/b87fcc2f-c2eb-4e23-9757-d1c590f26d3f
http://packetstormsecurity.com/files/164306/WordPress-TranslatePress-2.0.8-Cross-Site-Scripting.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top